Bài Thơ: YÊU ĐỜI (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: YÊU ĐỜI (Tác giả: Mami Vam)

YÊU ĐỜI
Thơ: Mami Vam

Ta cứ ngỡ đời vô tình đen bạc
Lắm bất công đầy hiểm ác khôn lường
Có nhiều việc khiến ta suy nghĩ khác
Cạnh bên mình còn nhiều lắm yêu thương.

Ta cứ ngỡ chân đi không đến đích
Bởi đường đời nhiều sỏi đá gập ghềnh
Có những người không phải là ruột thịt
Rộng vòng tay nâng vững bước đi lên.

Ta cứ ngỡ xã hội giờ vô cảm
Vì đồng tiền hết tình nghĩa rồi chăng?
Còn nhiều lắm tình yêu thương, đồng cảm
Luôn sẻ chia hoàn cảnh khó nhọc nhằn.

Ta cứ ngỡ nỗi buồn đeo bám mãi
Sẽ khó khăn tìm thấy lại nụ cười
Suy nghĩ đó giờ đây không tồn tại
Ta rất vui và cảm thấy yêu đời…!!!

24/04/2017
__MamiVam__