Bài Thơ: TIẾT KIỆM (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: TIẾT KIỆM (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

TIẾT KIỆM
Thơ: Bách Tùng Vũ

Cuộc sống có kẻ dư thừa
Có người đói khát, người vừa đủ no…
Nghĩ rằng đâu phải trời cho
Siêng năng đỡ khổ, biết lo đỡ bần…
Người mơ có được nhà tầng
Người thì mong muốn chỉ cần đủ ăn…

Những khi vất vả khó khăn
Ráng mà lao động, băn khoăn làm gì
Tiền ít thì liệu mà chi…
Đừng tiêu vung vãi, rồi đi vay người …
Tay chân chớ có biếng lười …
Thì đâu một việc, mà mười cũng xong…

Người quen cái thói “cà nhong”
Không làm mà cũng chỉ mong có tiền
Ấm no đâu phải cái duyên…
Lo làm thì mới có tiền để tiêu…
Làm ít mà cứ tiêu nhiều…
Người giàu cũng sợ , người liều cũng thua…

Cái gì cần đến mới mua
Đừng thấy cứ thích là “đua đòi” liền
Chớ nên phung phí bạc tiền
Rồi khi đau ốm làm phiền người thân
Chi tiêu nhớ khéo đong, cân…
Nhớ là tiết kiệm, không cần ki bo…

Ở đời khéo liệu thì no
“Khéo co thì ấm” khéo đo thì vừa …
Đừng nên ỷ lại của thừa…
Thiên tai địch hoạ, có chừa ai đâu
Làm người nên tính dài lâu
Đừng biết trước mặt, ngày sau chẳng cần…

Hôm nay lúa thóc đầy sân
Mùa sau thất bát… Mấy lần thì sao ?
Để dành… Đừng có tiêu hao
“Miệng ăn núi lở” biết bao cho vừa…
Ai ơi… Tiết kiệm chẳng thừa
Để dành từ lúc… Mình chưa… Đói nghèo…!

BÁCH TÙNG VŨ 29/4/2017.