Bài Thơ: HÃY LUÔN GIỮ ĐƯỢC NỤ CƯỜI NHƯ XUÂN (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

HÃY LUÔN GIỮ ĐƯỢC NỤ CƯỜI NHƯ XUÂN

Thơ: Toàn Tâm Hòa

Rồi Xuân cũng sẽ đi xa
Bỏ ta ở lại bôn ba thường hằng
Dẫu là quy luật… biết rằng!
Nhưng mà chợt nghĩ vẫn lăn tăn buồn

Đi tìm nơi đã khởi nguồn
Thì ra vạn vật trong guồng quay chung
Thôi thì hãy cứ ung dung
Tiếc chi một ánh Xuân cùng kiệt tan!

Ta đi theo bậc thời gian
Ngày qua tháng lại hãy chan hòa đều
Giữ mình an hạnh, tin yêu
Con tim chắc chắn ít nhiều xuyến xao!

Rồi Xuân cũng sẽ qua mau
Còn ta ở lại với bao chuyện đời
Buồn vui trong một kiếp người
Hãy luôn giữ được nụ cười như Xuân!

Ngày 06. 02. 2019

Chia sẻ bài thơ này đến bạn bè!
Bài Thơ: HÃY LUÔN GIỮ ĐƯỢC NỤ CƯỜI NHƯ XUÂN (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)
Facebook
Bài Thơ: HÃY LUÔN GIỮ ĐƯỢC NỤ CƯỜI NHƯ XUÂN (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)
Twitter
Bài Thơ: HÃY LUÔN GIỮ ĐƯỢC NỤ CƯỜI NHƯ XUÂN (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)
Pinterest
Bài Thơ: HÃY LUÔN GIỮ ĐƯỢC NỤ CƯỜI NHƯ XUÂN (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)
Linkedin
Bài Thơ: HÃY LUÔN GIỮ ĐƯỢC NỤ CƯỜI NHƯ XUÂN (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)
Digg
Bài Thơ: HÃY LUÔN GIỮ ĐƯỢC NỤ CƯỜI NHƯ XUÂN (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)
Tumblr
Bài Thơ: HÃY LUÔN GIỮ ĐƯỢC NỤ CƯỜI NHƯ XUÂN (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)
email