Bài Thơ: VUA TRẦN NHÂN TÔNG (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: VUA TRẦN NHÂN TÔNG (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

VUA TRẦN NHÂN TÔNG
Thơ: Bách Tùng Vũ

Trả lại đây lầu vàng điện ngọc
Yên Tử Sơn ta học đời tu
Phù Vân gió thổi mây mù
Ta nay hướng Phật giã từ ngôi Vua

Trả những cuộc vui đùa dương thế
Trả những lời vạn tuế tung hô
Này đây ta trả cơ đồ
Chỉ là ảo ảnh mơ hồ dương gian

Trăm cung tần hay ngàn mỹ nữ
Nay trả lại ta giữ đường tu
Bạch Vân học rửa hận thù
Truyền vào nhân thế phục thu tâm người .

Cõi trần đầy khóc cười phàm tục
Chốn thâm cung ái dục nhuốc nhơ
Cung phi quỳ mọp tôn thờ
Chán chường bao cảnh giả vờ ngợi khen.

Vì vận nước bao phen binh lửa
Bởi ngoại xâm vó ngựa Nguyên-Mông
Ta đem trí lực tiên phong
Giữ yên bờ cõi vững trong thái bình.

Nay bước chân hành trình Yên Tử
Bao cung tần mỹ nữ van xin
Gieo mình suối đá tử thiêng
Lập đàn siêu độ xây liền ghi ân.

Suối Giải Oan trong ngần từ đó
Đường Phù Vân hoa cỏ rêu phong
Gió ngàn mây trắng thong dong
Một vùng non nước tựa trong thiên đường

Ơn Vua Trần sánh dường Chư Phật
Truyền bá trong trời đất lời kinh…
Cho hay… Đừng sống vô minh…
Vàng son gấm vóc… tượng hình… mà thôi…

BÁCH TÙNG VŨ 5/5/2017.