Bài Thơ: NHẪN NHỊN (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: NHẪN NHỊN (Tác giả: Thanh Hùng)

NHẪN NHỊN
Thơ: Thanh Hùng

Một nhẫn nhịn cho lòng thanh thản
Sống tham tàn kẻ chán người chê
Rồi mai đây nỗi khổ cận kề
Mới thấy rõ lầm mê lạc lối

Hai nhẫn nhịn tránh gây tội lỗi
Cứ mỉm cười chớ vội sân si
Bởi mai đây còn giữ được gì
Về cát bụi có chi để giữ

Ba nhẫn nhịn tránh lòng hung dữ
Cõi ta bà mọi thứ khó phân
Bà con xa so láng giềng gần
Biết thân cận tương lân tương ái

Bốn nhẫn nhịn để không oan trái
Ngậm máu rồi cũng phải phun ra
Chưa trúng ai miệng đính đầy mà
Nên phải sống thật thà lương thiện

Cứ nhẫn nhịn ưu phiền tan biến
Ngày qua ngày tiếp diễn nối nhau
Hết mưa dông rồi nắng tươi màu
Nên đừng có làm đau người khác.

P T H