Bài Thơ: CON SÔNG QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Bảo Châu)

CON SÔNG QUÊ HƯƠNG
Thơ: Bảo Châu

Tháng tư nắng tràn về
Trải bờ đê quen thuộc
Ai đặt tên Sông Luộc
Đã buộc chặt tuổi thơ

Nước sông chẳng nên thơ
Vẫn mơ về nơi ấy
Màu phù sa sóng dậy
Đong đẫy lúa đầy nhà

Bốn mùa vang khúc ca
Xa xa thuyền đánh cá
Vững tay bên sóng cả
Ơi ả vẳng bên tai

Đem theo giọt sương mai
Nối hai bờ thương nhớ
Sông bên bồi bên lở
Nỗi nhớ ở trong tim

Ta vẫn mãi đi tìm
Đắm chìm trong kỷ niệm
Vần thơ tình tha thiết
Lại viết gởi về sông.

Bảo Châu
20.4.19