Thơ Thiền, Hướng Về Phật Pháp Hay (tuyển tập thơ dành cho Phật tử)

Tuyển chọn những bài thơ thiền hay, hướng về Phật Pháp, học làm người theo lời dạy của Phật đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Những bài thơ khuyên răn, dạy bảo con người đi theo còn đường chính đạo của Phật Pháp; Thơ nói về những đức tính tốt cần có của mỗi con người;.v.v.

Bài Thơ: BỤI TRẦN (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: BỤI TRẦN (Tác giả: Thanh Hùng)

BỤI TRẦN
Thơ: Thanh Hùng

Gió thổi dần xa tít
Bụi mù vẫn còn xoay
Như thuở còn trẻ nít
Vội vàng hốt đầy tay

Khi mở ra chỉ thấy
Trong tay giống họa đồ
Đường dọc ngang vây lấy
Mịt mờ đến hư vô

Ta hỏi người hướng phật
Làm sao thoát mê lầm
Người trả lời rất thật
Giữ gìn chữ thiện tâm

Ta hỏi người quá cố
Ngày xưa giữ được gì
Khi đã yên đáy mộ
Thứ gì đã mang đi

Ta hỏi từng cơn gió
Bụi trần lại cuốn bay
Gió khẽ cười nói nhỏ
Không đâu bụi đọa đày

Ta chấp tay chánh niệm
Hỏi thiền được hay chưa
Hay mãi còn tìm kiếm
Trần gian chốn lọc lừa.

P T HBài Thơ: PHÁP PHẬT (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

PHÁP PHẬT
Thơ: Toàn Tâm Hòa

Pháp phật nhiệm mầu luôn luôn đúng
Chỉ có con người thực hiện sai
Những lời Phật dạy đem ứng dụng
Tốt đời, đẹp đạo… trí huệ khai!

Một cõi trần ai mênh mông lắm
Con đường chánh giác cũng khó tầm
Vật chất phù hư làm mê đắm
Lối nào khải ngộ sáng chơn tâm!?

Lời Phật thậm thâm vi diệu pháp
Vô minh đâu dễ ngộ chơn thiền
Chấp ngã, tục trần còn vây ráp
Buông là nhẹ bớt… được an yên!

Mỗi ngày ta tìm miền an hạnh
Mỉm cười khi thấy ánh bình minh
Cuộc sống vô thường đầy ảo ảnh
Gieo hạt từ tâm tự chính mình!

Ngày 26. 03. 2019

Bài Thơ: ĐỪNG DAO ĐỘNG (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

ĐỪNG DAO ĐỘNG
Thơ: Toàn Tâm Hòa

Đừng dao động niềm tin cửa Phật
Bởi cuộc đời giả thật khó phân
Nơi đâu cũng có tục trần
Nương theo chánh pháp rồi lần mò đi

Biết chắt lọc những gì chánh tín
Và bài trừ mê tín dị đoan
Hãy là phật tử vẹn toàn
Gieo nhân tích đức, vuông tròn tùy duyên

Lời Phật dạy lưu truyền muôn kiếp
Mấy ngàn năm chuyển tiếp phát huy
Đó là giác ngộ, từ bi
Còn là khoa học thực thi thiện hành

Trong cuộc sống dữ lành đâu biết
Có sinh thì có diệt người ơi
Kẻ mê… mượn đạo tạo đời
Cửa chùa trưng dụng làm nơi kiếm tiền

Hãy sáng suốt đừng nghiêng, đừng ngả
Hãy luôn luôn vững dạ đức tin
Thuần chơn vô ngã sửa mình
Một câu niệm phật tâm bình, an yên!

Ngày 23. 03. 2019

Scroll to Top