Bài Thơ: TÌNH MÂY NÚI (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: TÌNH MÂY NÚI (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

TÌNH MÂY NÚI
Thơ: Bằng Lăng Tím

Anh là ngọn núi biếc
Em mây trắng bềnh bồng
Trao nhau tình thắm thiết
Giữa đất trời mênh mông

Núi nghiêng mình đứng đó
Che chắn gió đại.ngàn
Vầng mây xa chẳng nỡ
Bên núi ngày bình an

Hoàng hôn dần khuất núi
Mây cúi xuống nhìn theo
Nắng muộn màng tiếc nuối
Vương sợi nhớ lưng đèo

Mùa Thu về lá rụng
Hoa hứng giọt sương lành
Trong tim em chứa đựng
Vẹn nguyên hình bóng anh.

BẰNG LĂNG TÍM
10/9/2017