Bài Thơ: CHỊ EM DÂU (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: CHỊ EM DÂU (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

CHỊ EM DÂU
Thơ: Bách Tùng Vũ

Mình nào phải ruột thịt đâu
Vì yêu nên mới làm dâu một nhà
Tôi đâu có phải em bà
Người dưng nước lã nay là chị em
Bấm lòng tôi mới phải đem
Cái điều ngọt nhạt để xem tiếng đời

Còn tôi đâu có mọc mời
Thích gì cô gọi mấy lời chị dâu
Thật lòng tôi chẳng muốn đâu
Vì chồng mới phải nói câu ngọt ngào
Thuận thì tôi đến xã giao
Không thì cũng chỉ là tao với mày

Đất điền ở chỗ Me Thầy
Mình nên rành mạch chờ ngày phân chia
Tính từng cái thúng, cái nia…
Ngày Cha Mẹ mất ta chia cho đều
Đừng để bên ít bên nhiều
Mất lòng em, chị cái điều hẳn nhiên

Chồng tôi vốn dĩ rất hiền
Nên đừng hà hiếp, nó phiền đến nhau
Đừng đem chuyện nói đằng sau
Nhỏ to Cha Mẹ mấy câu lấy lòng
Rồi về tê tỉ với chồng
Nói câu xấu tốt mất lòng đôi bên

Còn phần Cha Mẹ bề trên
Cái điều nuôi dưỡng ta nên chia đồng
Mẹ Cha phải ở xoay vòng
Cơm ăn tiền đóng cho lòng khỏi ganh
Ốm đau thang thuốc năm canh
Tính cho sòng phẳng cho rành rọt ra

Con mình đâu phải cháu ta
Phải đâu con chị cũng là cháu tôi
Thuận thì quý một tí thôi
Đừng đem bì tị răng môi cho đều
Trăm năm ai tránh khỏi điều
Chị em dâu rể …Chẳng nhiều…Hơn thua …!

BÁCH TÙNG VŨ 11/8/2017.