Bài Thơ: BẮC NINH – QUÊ CHA ĐẤT TỔ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: BẮC NINH - QUÊ CHA ĐẤT TỔ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

BẮC NINH – QUÊ CHA ĐẤT TỔ
Thơ: Bách Tùng Vũ

Ai về Kinh Bắc quê tôi
Xin mời ghé lại hát đôi mời trầu…
Lơ thơ nước chảy sông Cầu
Bạn về bên ấy, ta sầu…Ngân nga…
Hát lời quan họ…Í…a…
Người ơi! Người ở cùng ta…Đừng về!

Luy Lâu xưa lấy tên đề…
Ông, cha mình đến tựu tề nơi đây
Nghìn năm trước đã dựng xây
Làm nên Kinh Bắc đắm say bao đời
Nên thơ cảnh sắc tuyệt vời
Cái nôi văn hoá từ thời lập nên…

Bắc Ninh thành phố gọi tên
Ngày nay đổi mới đi lên đẹp giàu
Điện đèn rực sáng muôn màu
Phố phường đông đúc, nhà lầu cao sang
Công trình mở rộng thênh thang
Him Lam, Nhà Hát, Bảo Tàng, Công Viên… …