Bài Thơ: MIỀN NHỚ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: MIỀN NHỚ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

MIỀN NHỚ
Thơ: Bằng Lăng Tím

Có ai về cho nhắn gửi đôi câu
Miền Kinh Bắc sông Cầu lơ thơ chảy
Dải yếm đỏ trao tình em bỏng cháy
Hội đêm trăng anh nhẹ đẩy mái chèo

Lý chung tình câu hát ấy mang theo
Nhớ bến nước mái tranh nghèo giản dị
Mạn thuyền tựa bên nhau là tri kỷ
Giấc mộng yêu chung thủy giữ trong lòng

Nón ba tầm em đi giữa hội đông
Tìm kỷ niệm bên sông ta hẹn ước
Anh đâu thấy giữa dòng người xuôi ngược
Em lẻ loi đếm bước chỉ một mình

Tháng năm chờ đời dâu bể mưu sinh
Dòng nước cuốn lục bình trôi đi mãi
Người bên ấy có khi nào trở lại
Bến còn đây mùa cải mới trổ ngồng.

BẰNG LĂNG TÍM
12/12/2018