Bài Thơ: NHẬN THỨC (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: NHẬN THỨC (Tác giả: Ngạo Thiên)

NHẬN THỨC
Thơ: Ngạo Thiên

Ngàn năm chuyển kiếp làm người.
Làm người khó lắm, ở đời ai thông.
Luân hồi chuyển kiếp xoay vòng.
Trải qua trăm kiếp, theo dòng nghiệp duyên.

Trần gian cõi tạm ưu phiền.
Ngục hình vay trả, triền miên kiếp người.
Giàu sang phú quý ở đời.
Chỉ là hư ảo, tan rời theo tro.
Chạy theo vật chất âu lo.
Thân gieo thêm nghiệp, càng to càng dày.

Mai này địa ngục đoạ đày.
Ngục hình tra tấn, thân gầy khổ đau.
Luân hồi nhân quả kiếp sau.
Làm thân súc vật, đớn đau án hình.

Người trần họ lại giết mình.
Đem xào đem nướng, chẳng tình tiếc thương.
Súc vật còn biết cúng dường.
Chấp tay vái lạy, phật đường xót thương.

Mong sao phật pháp dẫn đường.
Pháp quang soi sáng, nương nhờ Như Lai.
Chuyển sinh đổi kiếp đầu thai.
Làm một người tốt, chẳng thay đổi lòng.

Con người sao mãi chưa thông.
Tâm chưa giác ngộ, một lòng hướng tu.
Tạo thêm nghiệp chướng tình thù.
Bao giờ thoát khỏi, mây mù nghiệp duyên.

Ngạo Thiên (25/3/15)

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top