Bài Thơ: CHÚC XUÂN (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: CHÚC XUÂN (Tác giả: Ngạo Thiên)

CHÚC XUÂN
Thơ: Ngạo Thiên

Năm mới xuân về chúc tất cả
Đắc tài đắc lộc đắc vinh hoa
Đắc nhân đắc nghĩa đắc yên hoà
Đắc tu đắc tịnh đắc tâm ta.

Đắc phước đắc duyên đắc ly hoạ
Đắc cầu đắc nguyện đắc pháp hoa
Đắc chân đắc thiện đắc chuyển hoá
Đắc từ đắc ái đắc đạo ca.

Năm mới xuân về chúc tất cả
Được tiền được lộc được thăng hoa
Được nhân được nghĩa được yên hoà
Được tu được tịnh được tất cả.

Được phước được duyên được thoát hoạ
Được thành được toại được pháp hoa
Được chân được thiện được chuyển hoá
Được cho được nhận được phật hoa.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top