Bài Thơ: GẮNG TU (Tác giả: Ngạo Thiên)

GẮNG TU
Thơ: Ngạo Thiên

Kiếp này ta sống khổ đau.
Gắng tu theo đạo, kiếp sau được nhờ.
Làm người đừng mãi thờ ơ.
Sớm nên giác ngộ, đến bờ yêu thương.
Cuộc đời trái đắng lệ vương.
Tương tư sầu muộn, trăm đường khổ đau.
Thật tâm ta sống vì nhau.
Yêu thương giúp đỡ, gởi trao nghĩa tình.
Đừng nên ích kỷ lợi mình.
Để rồi chuốc lấy, án hình ngục lao.
Nghĩa nhân tròn vẹn trước sau.
Dứt đi duyên nghiệp, kiếp sau an nhàn.
Duyên lành phước báu trời ban.
Thoát miền đau khổ, lầm than cuộc đời.

Ngạo Thiên (12/5/15)

Chia sẻ bài thơ này đến bạn bè!
Bài Thơ: GẮNG TU (Tác giả: Ngạo Thiên)
Facebook
Bài Thơ: GẮNG TU (Tác giả: Ngạo Thiên)
Twitter
Bài Thơ: GẮNG TU (Tác giả: Ngạo Thiên)
Pinterest
Bài Thơ: GẮNG TU (Tác giả: Ngạo Thiên)
Linkedin
Bài Thơ: GẮNG TU (Tác giả: Ngạo Thiên)
Digg
Bài Thơ: GẮNG TU (Tác giả: Ngạo Thiên)
Tumblr
Bài Thơ: GẮNG TU (Tác giả: Ngạo Thiên)
email


Bài Thơ: BẾN GIÁC (Tác giả: Ngạo Thiên)

BẾN GIÁC
Thơ: Ngạo Thiên

Cuộc đời cay đắng…dạ đảo điên.
Ưu tư chất chứa…kết não phiền.
Tâm tư nặng gánh đời mệt mỏi.
Một bầu quang cảnh…khổ triền miên.

Con người gặp nhau…bởi chữ duyên.
Xin đừng oán hận…tự chuốc phiền.
Ân ân oán oán bao giờ kết.
Kiếp số con người…bởi nghiệp duyên.

Cuộc đời tu đạo…phải truân chuyên.
Noi gương tâm đức…đạo thánh hiền.
Thoát khỏi u mê đời vọng tưởng.
Đến nơi bến giác…đẹp vô biên.

Ngạo Thiên (12/5/15)

Chia sẻ bài thơ này đến bạn bè!
Bài Thơ: BẾN GIÁC (Tác giả: Ngạo Thiên)
Facebook
Bài Thơ: BẾN GIÁC (Tác giả: Ngạo Thiên)
Twitter
Bài Thơ: BẾN GIÁC (Tác giả: Ngạo Thiên)
Pinterest
Bài Thơ: BẾN GIÁC (Tác giả: Ngạo Thiên)
Linkedin
Bài Thơ: BẾN GIÁC (Tác giả: Ngạo Thiên)
Digg
Bài Thơ: BẾN GIÁC (Tác giả: Ngạo Thiên)
Tumblr
Bài Thơ: BẾN GIÁC (Tác giả: Ngạo Thiên)
email
Scroll to Top