Bài Thơ: BÃO LÒNG (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: BÃO LÒNG (Tác giả: Dương Hoàng)

BÃO LÒNG

Mưa chiều ướt áo
Vừa bão trong lòng
Xa rồi ai nhớ ai mong
Mình anh lẻ bóng cô phòng đơn côi

Tơ lòng mãi rối
Để tội tình ai
Buồn vương theo tháng năm dài
Thương tà áo tím mắt nai gợi tình

Trời sao khéo nịnh
Lại tính ngăn đôi
Người đi xa cách lâu rồi
Để anh một bóng sầu trôi vào lòng

Còn ai trông ngóng
Một bóng hình xa
Tím vương một bóng chiều tà
Nhớ người anh giữ lời ca trong lòng.

Dương Hoàng.

Chia sẻ bài thơ này đến bạn bè!
Bài Thơ: BÃO LÒNG (Tác giả: Dương Hoàng)
Facebook
Bài Thơ: BÃO LÒNG (Tác giả: Dương Hoàng)
Twitter
Bài Thơ: BÃO LÒNG (Tác giả: Dương Hoàng)
Pinterest
Bài Thơ: BÃO LÒNG (Tác giả: Dương Hoàng)
Linkedin
Bài Thơ: BÃO LÒNG (Tác giả: Dương Hoàng)
Digg
Bài Thơ: BÃO LÒNG (Tác giả: Dương Hoàng)
Tumblr
Bài Thơ: BÃO LÒNG (Tác giả: Dương Hoàng)
email

2 thoughts on “Bài Thơ: BÃO LÒNG (Tác giả: Dương Hoàng)”

  1. Hải Dương

    Song tứ lục bát ngọt ngào
    Chúc bạn bữa tối ngon miệng bên gd nhé !

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top